Infrarood sauna voor een depressie gebruiken

De beste infrarood sauna kopen aan de beste prijs? Kies voor de topkwaliteit infraroodsauna’s van X-Trend, de #1 expert in België.

Ontdek ons infraroodcabine gamma en modellen en vraag vrijblijvend onze prijzen met advies aan.


Infrarood sauna tegen depressie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden momenteel wereldwijd 300 miljoen mensen aan een depressie.

Iedereen kan op elk moment in zijn leven door een depressie worden getroffen.

Depressie is nu de belangrijkste oorzaak van invaliditeit bij mensen tussen 20 en 45 jaar.

Terwijl zo’n grote groep mensen door een depressie wordt getroffen, zoekt slechts 33% hulp.

Dit wijst erop dat de overige 66% in stilte leeft met hun slopende emotionele toestand.

Wat weerhoudt mensen ervan om de hulp te zoeken die ze nodig hebben voor chronische depressie?

Voor mensen met een depressie zijn er verschillende barrières die hen ervan weerhouden hulp te zoeken.

Een van die belemmeringen is dat conventionele behandelingen bestaan uit het onmiddellijk voorschrijven van medicatie om de stemming te verbeteren zonder de mogelijkheid van een alternatieve behandeling te onderzoeken.

Voor mensen die een natuurlijke oplossing voor depressie zoeken, kan infraroodsaunatherapie een effectieve manier zijn om de stemming op te krikken en te stabiliseren zonder chemische pillen aan het lichaam toe te voegen.

Naast melancholie en neerslachtigheid dringt depressie door in elke cel van het lichaam en is niet langer een kwestie van het veranderen van percepties of attitudes. Bij veel mensen die aan depressie lijden, moet er een biochemische verandering plaatsvinden in de stemmingscentra van de hersenen. Helaas hebben veel van de antidepressiva die momenteel op de markt zijn een lange lijst van negatieve bijwerkingen. Dus kan regelmatige breedband infrarood sauna therapie helpen de symptomen van depressie te verlichten? Inzicht in de unieke relatie tussen het infrarood lichtspectrum en het cellulaire netwerk van het menselijk lichaam zal licht werpen op hoe infrarood sauna therapie een effectief middel kan zijn om de symptomen van depressie te verlichten.

Infrarood Sauna Voor Een Depressie Gebruiken

Wat is een depressie?

Wat is klinische depressie?

U zult de verschillende categorieën van depressie kennen en weten welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte:

 • Zware depressie, unipolaire depressie (klinische depressie).
 • Seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD)
 • Postpartum depressie (PPD)
 • Premenstrueel dysforie syndroom (PMDS)
 • Bipolaire stoornis (BPD)

Ieder mens op deze planeet ervaart op een bepaald moment verdriet en lijden. Het verlies van een dierbare, een financiële ineenstorting en algemene teleurstellingen in verband met levensgebeurtenissen kunnen bij iedereen een neerslachtige stemming veroorzaken. Droefheid, neerslachtigheid, verdriet, teleurstelling en alle andere minder vreugdevolle stemmingen zijn geen depressie, maar de natuurlijke uitdrukking van het menselijk gamma van emoties. Binnen het spectrum van depressies is er een continuüm van milde voorbijgaande depressies tot ernstige chronische ziekten.

Er zijn ook verschillende soorten depressie die verschillende oorzaken hebben. Van een klinische depressie is sprake wanneer de depressie een ernstiger vorm aanneemt en professionele hulp vereist. Iemand kan een klinische depressie ervaren en toch zwijgen zonder adequate hulp.  Vroeger werd het “klinische depressie” genoemd, maar nu heet het depressie of unipolaire depressie.

Postpartum- of premenstruele dysforische stoornis kan onder de categorie zware depressie vallen, zelfs als de oorzaak van de depressieve stemming hormonaal is. Opmerking: In dit artikel wordt niet ingegaan op bipolaire stoornis, omdat de complexiteit van deze aandoening buiten het bestek valt van de biochemische veranderingen die optreden bij blootstelling aan infrarood licht.

Infrarood Sauna Voor Een Depressie Gebruiken

Tekenen en symptomen van depressie

 • Gevoelens van droefheid of leegte
 • Verlies van interesse in eerder verrichte activiteiten
 • Veranderingen in gewicht en eetlust
 • Slaapproblemen
 • Gevoelens van traagheid of buitensporige rusteloosheid
 • Vermoeidheid en gebrek aan energie
 • Gevoelens van waardeloosheid of schuld
 • Moeite met concentreren en beslissingen nemen
 • Gedachten aan dood of zelfmoord

Hoewel de directe oorzaak van depressie sterk verschilt van individu tot individu, is er nog weinig bekend over de specifieke oorzaken ervan. Hoewel de factoren die bijdragen tot postnatale depressie, premenstruele dysforie, seizoensgebonden affectieve stoornis en ernstige unipolaire depressie sterk uiteenlopen, hebben ze gemeen dat de stemmingsregulerende chemische stoffen in de hersenen, de neurotransmitters, niet optimaal functioneren. Wanneer de stemmingsstabiliserende neurotransmitters goed functioneren, is er een rebound-effect op de stemming, zelfs bij droefheid, en keert de persoon uiteindelijk terug naar homeostase.

Wanneer de stemming gedurende langere tijd in een depressieve toestand is gedaald, is het noodzakelijk de serotonineproductie en dus ook de melatonineproductie te verhogen om de stemming te reguleren. Veel conventionele geneesmiddelen die de laatste jaren voor de behandeling van depressies worden gebruikt, behoren tot de klasse van de “selectieve serotonineheropnameremmers” (SSRI’s). Dit type farmaceutische indeling werkt specifiek om de serotonine-opname te verhogen en zo de stemming bij depressieve patiënten te stabiliseren.

Hoewel dit voor veel mensen een geschikte behandelingsoptie kan zijn, kunnen de bijwerkingen hard en misschien ongewenst zijn. Mensen die de serotonineproductie op natuurlijke wijze willen verhogen, kunnen zich troosten met het feit dat regelmatige bestraling met infrarood licht een vergelijkbaar effect heeft op de hersenchemie als traditionele farmaceutische SSRI’s, alleen zonder hun bijwerkingen. Als u of iemand in uw naaste omgeving momenteel een SSRI-kuur neemt, is het noodzakelijk dat elke vermindering van het medicijngebruik nauwlettend wordt gevolgd door een professional in de gezondheidszorg. Stoppen met SSRI-medicijnen zonder medische hulp kan helaas fatale gevolgen hebben.

Infrarood sauna therapie vervangt niet de voorgeschreven allopathische behandelingen voor depressie, maar biedt een alternatief voor diegenen die geen medicatie kunnen nemen en kan elk traditioneel behandelingsprogramma aanvullen. Het is veilig om te beginnen met infrarood sauna therapie terwijl u medicijnen tegen depressie gebruikt.

Mensen die aan een milde tot ernstige depressie lijden, hebben grotere hoeveelheden gelukshormonen en chemische stoffen in het lichaam en de hersenen nodig om de stemming van een laag niveau naar een stabiel veld van emotionele helderheid te tillen. Infraroodsaunatherapie kan de productie van gelukshormonen en de opname van neurotransmitters in de hersenen verhogen, wat bijdraagt tot een vreugdevollere kijk op het leven.

Infrarood Sauna Voor Een Depressie Gebruiken

Infrarood lichttherapie

Infrarood lichttherapie maakt dopamine en endorfine vrij en stabiliseert de serotonineproductie.

Serotonine en dopamine kunnen worden verhoogd met behulp van infrarood lichttherapie. Door blootstelling aan nabij-, midden- en ver-infraroodstralen treden in het lichaam verschillende biochemische veranderingen op. Het drievoudige effect van een verhoogde afgifte van dopamine (een neurotransmitter), beta-endorfinen (een neuropeptidehormoon) en serotonine (de voorloper van melatonine) tijdens en na de infraroodsauna-therapie kan de stemming zowel verheffen als stabiliseren.

Deze cascade van gelukshormonen die vrijkomen als reactie op de golflengten van het infrarode licht maakt deze bijzondere geneeswijze een uitstekende keuze voor mensen die lijden aan depressie. Blootstelling aan het infrarode lichtspectrum verhoogt de afgifte van dopamine, een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor gevoelens van euforie en extreme vreugde.

Gecombineerd met de hoge afgifte van endorfine, zorgt dit ervoor dat mensen zich na een depressie weer opgewekt voelen. Tijdens een verblijf van 30 minuten in een infraroodsauna komt tot drie keer meer endorfine vrij dan tijdens een matige jogging van 30 minuten. Onder invloed van de warme stralen van breedbandig infrarood licht wordt het serotoninegehalte genormaliseerd. Dit is niet alleen belangrijk om de geluksfactor in onze stemming te verhogen, maar ook omdat serotonine een precursor van melatonine is.

Gebrekkige of onvoldoende slaap is een factor die bijdraagt tot depressie. Zonder voldoende slaap is het zeer moeilijk om iemands humeur te verbeteren. Er is een klier in het midden van de hersenen waar serotonine wordt omgezet in melatonine. Als het melatonineniveau hoger is, slaap je gemakkelijker en kun je rustig de nacht doorslapen.

Regelmatige blootstelling aan infrarood licht (ten minste drie keer per week) kan de afgifte van dopamine en endorfine stimuleren en het serotonineniveau verhogen, wat de algemene stemming verbetert. Wanneer de serotoninespiegel normaliseert, stijgt ook de melatoninespiegel en slaapt men beter. Het samenvallen van verhoogde dopamine- en endorfinespiegels gecombineerd met verhoogde serotoninespiegels tijdens en na een bezoek aan een infraroodsauna creëert de ideale hormonencocktail om de stemming te verbeteren en depressie te overwinnen.

Infrarood sauna tegen depressie

Het autonome zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor de toestand van lichaam en geest, ondervindt merkbare voordelen van een verblijf onder invloed van infrarood licht. Het autonome zenuwstelsel is verdeeld in twee verschillende takken: Sympathische dominantie (vecht of vlucht/overleving) en parasympathische dominantie (ontspanning, spijsvertering, herstel). Sympathische dominantie is een belangrijke toestand in bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer het fysieke lichaam wordt bedreigd; deze adrenalinetoestand stelt de geest en het lichaam in staat hun toevlucht te zoeken tot dreigend gevaar.

Helaas zijn er in onze moderne wereld veel triggers die het zenuwstelsel in de vecht-of-vluchtstand zetten. In werkelijkheid vormen veel van deze triggers geen echte bedreiging voor ons leven. Zitten in het verkeer, te veel schermtijd of een ruzie met een echtgenoot kunnen het lichaam in een sympathische overheersing brengen. In de regel is het niet passend om in dergelijke situaties te vluchten of te vechten. Als deze energie het lichaam niet verlaat en in de buikholte blijft, ontstaat er ongemak. Onverwerkte adrenaline en cortisol, die vrijkomen in een toestand van stressreactie, blijven als angst achter.

Om het lichaam effectief van angst te bevrijden, moet een toestand van ontspanning worden bereikt. Zoals velen hebben ervaren, werkt het niet als je hoopt dat de angst weggaat. Als u in een breedband-infraroodsauna stapt, verandert het lichaam snel van een toestand van stressreactie (angst) terug naar een toestand van ontspanning, voeding en herstel. Therapie met infrarood sauna’s kan een heerlijke verlichting van angst bieden door mensen in een staat van ontspanning te brengen. Onder de ontspannende invloed van infrarood licht komen positieve hormonen vrij en worden chemische stoffen die verantwoordelijk zijn voor een verheven gemoedstoestand verhoogd.

Dit is een recept voor iedereen die lijdt aan depressie of angst.

Infrarood sauna therapie verhoogt de gezondheid en vitaliteit en verlicht de symptomen van chronische aandoeningen die bijdragen tot depressie.

 • Fibromyalgie
 • Chronische vermoeidheid
 • Psoriasis
 • Schildklier onevenwichtigheid
 • Bijniervermoeidheid
 • Reumatoïde artritis

Hoewel er geen definitieve oorzaak voor depressie bestaat, weten medici dat er een verband bestaat tussen een depressieve stemming en bepaalde chronische ziekten. Leven met een chronische aandoening waarvoor geen genezing bestaat, kan bijdragen tot een depressieve stemming. Bovendien kan depressie een symptoom zijn van bepaalde chronische aandoeningen, zoals fibromyalgie, bijniervermoeidheid en schildklierafwijkingen. Een regelmatige behandeling met een infraroodsauna verhoogt de bloedcirculatie en vermindert chronische ontstekingen en dus pijn.

Mensen met chronische lichaamspijn vinden in de infraroodsauna een uitstekende verlichting van hun klachten. Door het lichaam uit een toestand van stress te halen, kunnen mensen ‘s nachts beter slapen en zo een betere celregeneratie ervaren. We weten allemaal hoe goed we ons voelen na een goede nachtrust. Voortdurende rustgevende diepe slaap en minder pijn verbeteren de stemming van mensen die lijden aan fibromyalgie, chronische vermoeidheid en reumatoïde artritis.

Infrarood sauna helpt ook bij auto-immuunziekten door mensen uit de stressrespons te halen, een bekende trigger voor veel ziekten, en in een toestand van rust en herstel te brengen. Specifieke biochemische veranderingen in de stemmingscentra van de hersenen, teweeggebracht door infrarood lichttherapie, evenals de algemene toename van vitaliteit, maken het mogelijk depressieve toestanden te overwinnen zonder farmaceutische behandeling.

Infrarood Sauna Voor Een Depressie Gebruiken

Infrarood sauna therapie bij depressie

Depressie is een ernstige epidemie die zich onder de wereldbevolking uitbreidt. Deze ziekte blijft vaak onbehandeld, waardoor miljoenen in stilte lijden, soms met fatale gevolgen. Het allopathische oplossingsmodel bestaat er gewoonlijk in depressieve mensen te behandelen met farmaceutisch werkzame antidepressiva in combinatie met gesprekstherapie. Helaas gaan veel antidepressiva gepaard met negatieve bijwerkingen die velen niet kunnen verdragen. Gesprekstherapie kan soms nuttig en zelfs noodzakelijk zijn, maar in wezen vereist het een biochemische verandering in de stemmingscentra van de hersenen.

Gelukkig is er een alternatief voor mensen die hun stemming willen stabiliseren zonder medicatie te nemen: Regelmatige breedband infrarood sauna therapie. Deze alternatieve behandeling kan worden gebruikt in combinatie met farmaceutische antidepressiva of als een op zichzelf staande behandeling. Als u in stilte lijdt aan een depressie, is er een levensvatbare oplossing voor u die uw stemming kan opheffen en stabiliseren. Uiteindelijk verdient iedereen die vandaag leeft het om vreugde te ervaren en de ketenen van depressie te verlaten.

Verlichting van chronische depressie kan worden bereikt door regelmatige breedband infrarood sauna therapie zonder negatieve bijwerkingen. Want als de symptomen van depressie worden verlicht, reageert het hele lichaam met meer gezondheid en vitaliteit.

Infrarood Sauna Voor Een Depressie Gebruiken