Stressverlichting met infrarood sauna therapie

Stressverlichting met infrarood sauna therapie.

De beste infrarood sauna kopen aan de beste prijs? Kies voor de topkwaliteit infraroodsauna’s van X-Trend, de #1 expert in België.

Ontdek ons infraroodcabine gamma en modellen en vraag vrijblijvend onze prijzen met advies aan:


Infrarood Sauna X-Trend

Stap 1 van 2

X-Trend Infrarood Sauna
Infraroodcabines

Infrarood sauna therapie voor stress verlichting.

De majestueuze, vloeiende en dynamische dans van de menselijke fysiologie is waarlijk een wonder: dit perfect georkestreerde evenwicht van systemen houdt het lichaam gezond en vol vitaliteit. Wanneer het evenwicht over een lange periode verstoord is, leidt dit tot ziekte en uitputting van de vitaliteit. De sterke verbinding tussen lichaam en geest maakt biochemische veranderingen in het fysieke systeem mogelijk als reactie op de perceptie van externe omstandigheden en voorwaarden. Deze verbinding maakt overleven mogelijk door het lichaam in staat te stellen zich snel aan te passen aan bedreigingen van buitenaf.

Infrarood Sauna Therapie
infrarood sauna therapie

Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Deze vloeiende interactie met het milieu heeft de menselijke soort door de tijden heen in stand gehouden. Wanneer de geest een externe bedreiging waarneemt, verandert het lichaam onmiddellijk in een vat dat in staat is fysieke bedreigingen af te weren en zich ertegen te verdedigen; dit scherpe vermogen is de stressrespons. Wat gebeurt er als de geest voortdurend levensbedreigende signalen van de buitenwereld opvangt? Het lichaam blijft gedurende langere perioden in een stressreactie. Deze langdurige staat van verhoogde stressreactie put uiteindelijk het systeem van het lichaam uit en kan leiden tot de afbraak van lichaamsweefsels en dus tot ziekte. Wat ooit diende om het voortbestaan van de menselijke soort te verzekeren, is nu een belangrijke oorzaak van chronische ziekte: Stress.

Het is noodzakelijk om de homeostase te herstellen en uit de stressrespons te komen. Terwijl het moderne leven de geest stimuleert om bedreigingen voor het overleven waar te nemen, reageert het lichaam met een keten van biologische reacties die het lichaam in een toestand van chronische stress brengen. Breedband infrarood sauna therapie is een unieke procedure die gebruik maakt van het onzichtbare spectrum van licht om mensen te baden in stralingswarmte. Dit lichtbad staat in dynamische wisselwerking met de menselijke fysiologie om de nodige hormonale en biochemische respons te creëren om het lichaam uit de stressrespons te halen en terug te brengen in een staat van ontspanning.

Wilt u meer weten over infrarood sauna therapie? Vraag dan uw offerte aan of neem contact op met een van onze experten.


Wat gebeurt er in het lichaam tijdens de activering van het overlevingsmechanisme?

De bijna onmiddellijke cascade van lichamelijke veranderingen die optreden als reactie op levensbedreigende omstandigheden is perfect georkestreerd om te overleven. Het proces waarbij deze overlevingsmechanismen in werking worden gesteld, begint in het centrum van de hersenen, de amygdala, een gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotionele verwerking. Dit emotionele centrum zendt een signaal naar de hypothalamus, die in wezen een commandocentrum is voor het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel is een communicatienetwerk voor het hele lichaam en zorgt ervoor dat lichamelijke reacties gesynchroniseerd worden met emotionele en mentale gevoelens en waarnemingen.

Wanneer de amygdala een onmiddellijke dreiging waarneemt, wordt een noodsignaal naar de hypothalamus gezonden en schakelt het hele centrale zenuwstelsel over van rust en ontspanning naar de overlevingsmodus. Dit overlevingsmechanisme van het autonome zenuwstelsel wordt sympatische dominantie of vecht-of-vluchtreactie genoemd. Wanneer de sympatische dominantie geactiveerd is, worden er signalen naar de bijnieren gestuurd. Deze klieren reageren door een hormoon, adrenaline genaamd, in de bloedbaan vrij te laten. Wanneer adrenaline in de bloedbaan wordt gepompt en door het lichaam circuleert, treden een aantal fysiologische veranderingen op.


Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

De hartslag wordt verhoogd om bloed naar de vitale organen en spieren te pompen ter voorbereiding op verdediging door vechten of vluchten. De polsslag neemt toe en de bloeddruk stijgt, de ademhaling wordt sneller, de kleine luchtwegen in de longen worden geopend zodat de longen bij elke ademhaling meer zuurstof kunnen opnemen. Extra zuurstof wordt naar de hersenen toegevoerd om de alertheid te verhogen en het hele zintuiglijke apparaat wordt gestimuleerd om het dreigende gevaar in de externe omgeving scherp waar te nemen. Adrenaline zorgt er ook voor dat bloedsuiker en vetten vrijkomen uit tussenliggende voorraden in de bloedbaan, waardoor alle energie van het lichaam voor verdediging en overleving wordt geactiveerd.

Deze cascade van veranderingen als reactie op een waargenomen bedreiging heeft het voortbestaan van de menselijke soort millennia lang gewaarborgd. Wanneer dit overlevingsmechanisme in evenwicht is met de terugtrekking uit de stressrespons in een toestand van herstel, keren lichaam en geest terug naar homeostase. De levensduur van de gezondheid van het lichaam wordt bevorderd door een toestand van rust en ontspanning. Het zijn dus niet de sporadische toestanden van de stressrespons die een probleem vormen voor de gezondheid, maar het zijn veeleer de langdurige toestanden van overleving die uiteindelijk leiden tot de afbraak van gezondheid en vitaliteit.

In dit artikel vind je informatie over infrarood sauna therapie


Chronische stressrespons versus korte fluctuaties in overlevingstoestand.

De georkestreerde keten van reacties die in de hersenen en in het lichaam optreden als reactie op een waargenomen gevaar is van groot belang voor de overleving van het menselijk ras. Het probleem ontstaat wanneer de toestand van stressrespons niet in evenwicht is met de natuurlijke terugtrekking in ontspanning, waar voeding en verjonging plaatsvinden. Wanneer het emotionele centrum van de hersenen een gevaarlijke dreiging waarneemt, zendt het signalen naar de hypothalamus om het autonome zenuwstelsel uit zijn rusttoestand te activeren en het te stimuleren om te overleven. Wat gebeurt er als de amygdala het gevaar verkeerd inschat? Of wat gebeurt er wanneer het autonome zenuwstelsel in een toestand van sympathische dominantie wordt gebracht, zelfs als levensbedreigende situaties slechts mispercepties zijn?

Wanneer het dagelijks leven de trigger is voor de stressrespons, zijn de bijnieren voortdurend in actie, zijn hartslag en bloeddruk voortdurend hoog, blijft de geest alert en zijn de uitwendige zintuigen verhoogd. Wanneer bijvoorbeeld het verkeer, een zware werkbelasting of te veel schermtijd als bedreigend wordt ervaren, is het autonome zenuwstelsel voortdurend in een toestand van stressreactie. Helaas is de overlevingsstand als primaire staat van zijn niet houdbaar. Zonder de mogelijkheid om terug te keren naar een toestand van rust en ontspanning, krijgt het lichaam niet de hersteltijd die het nodig heeft om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Het resultaat van een langdurige toestand is de afbraak van de systemen van het lichaam en uiteindelijk chronische ziekten zoals auto-immuunziekten en hartziekten. De oproep tot actie voor de moderne burgers van onze planeet is om actief modaliteiten te vinden die de geest en het lichaam aanmoedigen om uit de chronische stress te komen en terug te keren naar een staat van ontspanning waarin voeding en groei kunnen plaatsvinden

Dit artikel gaat over infrarood sauna therapie


Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Infrarood Sauna Therapie
infrarood sauna therapie

Ontspanning met infrarood sauna therapie

Net zoals het hersencentrum een signaal stuurt naar het autonome zenuwstelsel wanneer een bedreiging wordt waargenomen, zo is het ook wanneer veiligheid en zekerheid de status quo zijn. De waargenomen veiligheid geeft het autonome zenuwstelsel het signaal om van de dominantie van het sympathische zenuwstelsel terug te schakelen naar de dominantie van het parasympathische zenuwstelsel (rust, spijsvertering, ontspanning). Als de hersenen zich veilig voelen, stoppen de bijnieren met het afgeven van adrenaline in de bloedbaan. De hyperwaakzaamheid van de geest wordt gereduceerd tot openlijke creativiteit, bloeddruk en hartslag worden verlaagd, en energie wordt naar binnen gericht voor genezing en celvorming.

Kortom, de instandhouding van de interne lichaamssystemen wordt beloond wanneer het lichaam zich ontspant. Wonden genezen en het immuunsysteem wordt versterkt wanneer het lichaam zich ontspant in parasympatische dominantie. Het is voor elk individu van cruciaal belang manieren te vinden om het zenuwstelsel van de stressreactie terug te brengen naar een toestand van ontspanning. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om deze vloeiende beweging te bevorderen, maar geen enkel is zo moeiteloos en doeltreffend als de behandeling met infrarood sauna therapie.


Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Hersengolven: van beta naar theta

Een menselijk brein dat de positieve stressverlagende effecten van infrarood sauna therapie ervaart. Hoewel het infrarode lichtspectrum onzichtbaar is voor het oog, wordt het waargenomen als warmte. Het is een kalmerende stralingswarmte onder wiens invloed hersengolven vertragen. In deze omgeving van subtiele warmte, ontvangt de hypothalamus geen signaal van bedreiging. Het gevoel van zachte slaperigheid dat optreedt in de infrarood sauna therapie is het tegenovergestelde van de snelwerkende hersengolven die optreden in de aanwezigheid van gevaar.

Dit betekent dat de hypothalamus het autonome zenuwstelsel niet in de overlevingsmodus zet en het lichaam in een diepere staat van ontspanning zakt omdat de hersengolven vertragen. Wanneer een dreiging wordt waargenomen, versnellen de hersengolven tot de bèta-frequentie. Dit stelt de geest in staat om de externe omgeving waakzaam te scannen op bedreigingen. Binnen de straling van infrarood licht gaan de hersengolven van bèta naar theta, waar de frequentie trager is. De hersenen scannen niet langer de horizon voor bedreigingen, maar worden open en expansief voor creativiteit.

De zintuigen ontspannen zich en de waarneming is naar binnen gericht

De stralingswarmte van een infrarood sauna therapie in combinatie met zachte sensorische deprivatie richt de waarneming naar binnen, weg van de wereld. Als de geest de hyperwaakzaamheid voor de buitenwereld opgeeft, stoppen de bijnieren met het afgeven van adrenaline in de bloedbaan, wordt het zintuiglijk apparaat enigszins afgestompt, en dit stelt het lichaam in staat om in ontspanning weg te zinken, omdat het zich niet langer hoeft voor te bereiden om zich te verdedigen.Thermische regeling

De stralingswarmte die tijdens een beurt infrarood sauna therapie met breed spectrum wordt ervaren, gaat verder dan de eerste opperhuid en verhoogt de kerntemperatuur van het lichaam. Na de sessie zorgt de daling van de lichaamstemperatuur voor verdere ontspanning, en deze daling van de lichaamstemperatuur is een belangrijk onderdeel van het in slaap vallen. Hoe beter de slaap, hoe langer het lichaam in een staat van ontspanning kan blijven.


Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Verrijking van het bloed door stimulatie van de mitochondriën

De ware magie van het infrarode lichtspectrum ligt in zijn relatie tot het cellulaire netwerk van het lichaam, met name de mitochondriën. Wanneer het lichaam (een gemeenschap van bijna 50 triljoen cellen) wordt verzadigd met de infrarode lichtfrequentie, worden de energiecentra van de cellen hypergevoelig voor het licht. Deze interactie leidt tot een cascade van microscopische veranderingen waardoor het bloed wordt verrijkt en de bloedstroom verbetert. In een toestand van sympathische dominantie komen opgeslagen suikers en vetten vrij in de bloedbaan; onder invloed van infrarood licht daarentegen komt er meer zuurstof vrij in de bloedbaan, waardoor de kwaliteit van het bloed verbetert.

Deze verhoging van de kwaliteit van het bloed in combinatie met de verwijding van de haarvaten (vasodilatatie) verbetert de bloedsomloop, waardoor alle delen van het lichaam worden voorzien van voedselrijk bloed, dat wordt gebruikt om het lichaam van binnenuit te genezen. Stap uit de stress trein en stap op de reddingsboot van de infrarood sauna therapie, die u terugbrengt naar een staat van kalmte, verjonging en rust. Blijven hangen in een chronische staat van stressrespons is geen luxe die het lichaam kan verdragen.

Uiteindelijk eist een langdurige staat van overleven een zware tol die het lichaam zich niet kan veroorloven. Het eindresultaat van voortdurende hyper-vigilantie is ziekte en aantasting van de lichaamssystemen. Een beetje tijd uittrekken is niet iets om twee keer per jaar op vakantie te doen, maar moet in de dagelijkse praktijk worden opgenomen om evenwicht en gezondheid te bewaren.


Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Het is van het grootste belang een hulpmiddel te vinden dat het lichaam in staat stelt de sympathische dominantie te verlaten en terug te keren naar een toestand van ontspanning en kalmte. Breedband infrarood sauna therapie biedt een comfortabele en veilige manier voor het lichaam om zich aan te passen aan de parasympathische dominantie – waar verzorging, spijsvertering en ontspanning kunnen plaatsvinden. Deze helende methode schakelt de overlevingsmodus uit en nodigt je zachtjes uit in een staat van zijn die alle delen van het lichaam revitaliseert, waardoor de geest kan vertragen en van hectische gedachtepatronen naar kalmte kan overgaan.

Hoewel we vaak weinig kunnen doen aan de hectische spits en de snelle cultuur van onze moderne wereld, hebben we wel de mogelijkheid om een oase te creëren voor lichaam en geest om uit de chaotische externe realiteit te stappen en terug te keren naar veiligheid, geborgenheid en comfort. Een lange levensduur en een hoge levenskwaliteit zijn een geschenk voor u als u zich koestert in de warme gloed van de infrarood sauna therapie om stress van het lichaam af te voeren en in een staat van diepe ontspanning te komen.


Infrarood Sauna Therapie

Hoe infrarood sauna therapie vakantiestress en depressie kan verminderen

De feestdagen kunnen moeilijk zijn voor sommige mensen.

Als uw familie gewoonlijk met de feestdagen samenkomt voor uitstapjes om met de generaties te vieren, favoriete recepten en gerechten te delen, cadeaus te openen en tijd met elkaar door te brengen, kan dat dit jaar anders zijn. Zelfs populaire winterse openluchtactiviteiten zoals skiën of schaatsen zijn misschien niet mogelijk wegens sluitingen of capaciteitsbeperkingen. Vanwege de wijdverspreide aard van COVID-19 raden gezondheidsdeskundigen aan de vele vakantietradities die gewoonlijk in deze tijd van het jaar troost en gezelschap bieden, te heroverwegen.

We kunnen nog steeds lichtjes ophangen of muziek draaien om ons te herinneren aan de mooiste beelden en geluiden van het seizoen, maar voor velen is het openen van cadeautjes via Zoom of FaceTime niet hetzelfde als aan de eettafel zitten, de aardappelpuree uitdelen of de kleinkinderen hun cadeautjes zien uitpakken en een warme knuffel krijgen als dank. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en familie en vrienden besmet.

Het is aangetoond dat een aanzienlijk deel van de overdracht in huis plaatsvindt. Naast wasgoed kunnen studenten ook onbewust het virus mee naar huis nemen en de verspreiding ervan in de hand werken, net als mensen die bij kleine familiebijeenkomsten geen masker dragen omdat ze zich ontspannen en niet op hun hoede zijn. Als u van plan bent om deze feestdagen tijd door te brengen met mensen buiten uw directe familie, kunt u stappen ondernemen om uw feest veiliger te maken.

De CDC beveelt aan:

 • Draag een masker en houd het vast tijdens het eten en drinken.
 • Sociale afstand. Houd minimaal één meter afstand van anderen, ook als u een masker draagt.
 • Was uw handen regelmatig of gebruik handdesinfectans als water en zeep niet beschikbaar zijn.
 • Breng je eigen eten, drinken, borden, bekers en keukengerei mee.
 • Ga niet naar binnen en verlaat geen ruimten waar voedsel wordt bereid of gehanteerd, zoals de keuken.
 • Reis niet als je het kunt vermijden. Reizen kan de infectie verspreiden naar andere gemeenschappen.

Infrarood Sauna Therapie
infrarood sauna therapie

Geestelijke gezondheidsproblemen

Veel mensen kampen met stress rond de feestdagen, maar de extra druk om veilig te vieren of misschien helemaal niet samen te komen met familie of vrienden kan de feestdagen nog stressvoller maken dan gewoonlijk. Langdurige stress is de oorzaak van talrijke fysiologische effecten op het lichaam, waaronder verhoogde bloeddruk, gewichtstoename en verzwakking van het immuunsysteem. Nog verontrustender dan stress is depressie.

Open biedt een van de eerste nationaal representatieve schattingen van hoe ernstig deze epidemie kan zijn: Drie keer zoveel mensen voldeden tijdens de pandemie aan de criteria voor een depressiediagnose dan daarvoor, aldus het artikel. En nu de pandemie de tradities en vieringen waar we allemaal zo van houden, isoleert en verstoort, moeten we niet alleen nadenken over de gevolgen voor onze lichamelijke gezondheid deze kerstperiode door het risico op COVID te verkleinen, maar ook over de gevolgen die het NIET-vieren heeft voor onze geestelijke gezondheid en bijdraagt tot stress, angst en depressie.Beste Infrarood Sauna Kopen Bij X-Trend

Infrarood sauna therapie heeft aangetoond stress en depressie te verminderen

Het is wetenschappelijk bewezen dat één manier om stress te verminderen het nemen van infrarood sauna therapie is, die het lichaam helpt gezonde cortisol niveaus te handhaven. Tijdens een saunabeurt blijft het cortisolniveau gelijk of stijgt het lichtjes, en onmiddellijk daarna daalt het weer. Van regelmatig saunabezoek is klinisch bewezen dat het zowel de systolische als de diastolische bloeddruk verlaagt. Slechts één behandeling met infrarood sauna therapie kan depressieve symptomen tot 50% verminderen, en het effect houdt tot zes weken aan. Regelmatige infrarood sauna therapie kan het cortisolniveau verlagen, helpen bij toxische stress en burn-out, en onze mentale helderheid en concentratie verbeteren.

Infrarood sauna therapie helpt niet alleen om stress te verminderen, de stemming te verbeteren en depressies te verlichten, maar heeft ook andere gezondheidsvoordelen:

 • Stimuleert het metabolisme van het lichaam
 • Laadt de mitochondriën van de cel op
 • De productie van witte bloedcellen stimuleren
 • Vermindering van lichaamsvet
 • Bevordering van celregeneratie
 • Vermindering van ontstekingen in het lichaam
 • Verbetering van de bloedcirculatie
 • Verbetering van de wondgenezing
 • Verlichten van pijn
 • Verjonging van de huid
 • Verlichting van spier- en gewrichtspijn
 • Verbetering van de flexibiliteit en
 • Voordelen tegen veroudering

Deskundigen op het gebied van besmettelijke ziekten denken dat deze pandemie tot ver in 2021 zal voortduren, zodat de daarmee gepaard gaande psychologische effecten waarschijnlijk ook zullen aanhouden. Op een gezonde manier omgaan met stress, angst en depressie zal u, de mensen om wie u geeft en uw gemeenschap sterker maken.

Bij meer vragen over infrarood sauna therapie kan u altijd contact opnemen met onze experts. U kan steeds een offerte opvragen op maat voor een infrarood sauna.